Uslovima korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja SLC Group-a

Stranicom upravlja SLC Group, koji posluje kao SLC Group (u daljem tekstu “SLC Group”) ili druge kompanije SLC Group širom sveta. Samim korišćenjem ove stranice, prihvatate odredbe i uslove iste. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, prekinite sa korišćenjem stranice.Struktura kompanije

SLC Group je privatno društvo osnovano u Makedoniji. Na ovoj stranici, termini “SLC Group”, ”mi”, ”nas” , “naša” odnose se na SLC Group i njegove povezane kompanije.Ciljevi stranice

Ova stranica kreirana je sa ciljem pružanja opštih informacija o kompaniji SLC Group, a SLC Group održava ovu internet stranicu sa ciljem prožunja usluga internet zajednici, korisnicima i konsultantima. Sadržaj možete preuzeti u nekomercijalne svrhe isključivo za vašu ličnu upotrebu. Ne možete kopirati i menjati sadržaj. (Za dodatne informacije molimo Vas da pročitate tekst u nastavku Upotreba materijala sa ovog sajta)Upotreba materijala sa ove stranice

Ova stranica (uključujući i njen sadržaj) je vlasništvo kompanije SLC Group i zaštićena je autorskim pravima, trgovačkom markom i drugim zakonima Republike Makedonije i drugih zemalja. Dajemo Vam ovlašćenje da pretražujete stranicu, štampate i preuzimate kopije materijala u nekomercijalne svrhe isključivo za ličnu upotrebu, sve dok ne uklanjate autorsko pravo ili druga obaveštenja koja se pojavljuju na materijalu koji štampate ili preuzimate.

Saglasni ste da nećete kopirati, prikazivati ili prenositi nijedan materijal sa stranice na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom.

Isto tako, saglasni ste da nećete menjati, prodavati, emitovati ili distribuirati nijedan material sa stranice na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom, niti ga učiniti dostupnim na internetu ili ga prenositi na bilo koji način.

 

Trgovačka marka

Ova stranica sadrži logotipe i druge trgovačke marke, kao i servisne marke koje su licencirane i u vlasništvu kompanije SLC Group. Isto tako, ova stranica može sadržati i trgovačke marke ili usluge trećih lica.  Te trgovačke marke su u vlasništu trećih lica, a Vi ste saglasni da ih ne koristite ili prikazujete ni na koji način bez prethodnog odobrenja njihovog vlasnika.Linkovi

Ova stranica može sadržati linkove koji vode do drugih stranica, neke od njih upravljane su od strane kompanije SLC Group, a neki od strane trećih lica. Ovi linkovi Vam pružaju dodatnu podršku i dodatni pristup informacijama tih stranica. Nismo pregledali sve informacije na drugim stranicama i ne snosimo nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje druge stranice, bilo kojeg proizvoda ili bilo koje usluge ponuđene na drugim stranicama.

Stranice trećih lica mogu sadržati informacije sa kojim se SLC Group slaže ili ne slaže. Uključivanje linkova koji vode do drugih stranica ne treba tumačiti kao odobrenje sadržaja povezanih stranica. Za upotrebu bilo koje druge stranice važe različiti uslovi korišćenja iste.

 

Tačnost, potpunost i ažuriranost informacija na stranici

SLC Group ne snosi odgovornost ukoliko informacije koje je SLC Group učinio dostupnim na ovoj stranici nisu tačne, potpune ili aktuelne. Zadržavamo pravo na izmenu sadržaja stranice u bilo koje vreme, ali nemamo nikakvu obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju sa stranice. Saglasni ste da je vaša odgovornost da pratite promene na stranici.

 

Obaveštenja i procedure za uklanjanje materijala koji narušavaju autorska prava i prava zastupnika autorskih prava

Ukoliko smatrate da bilo koji material kome ste pristupili na ovoj internet stranici narušava vaša autorska prava, možete zatražiti da bude uklonjen sa iste. U tom slučaju potrebno je kontaktirati zastupnika autorskih prava kompanije SLC Group (navedenog u nastavku) kome ćete dostaviti sledeće informacije:

Podatke o autorskom delu za koje smatrate da je prekršeno. Molimo Vas da opišete materijal i ukoliko je moguće dostavite kopiju ili lokaciju (URL) ovlašćene verzije dela.

Podatke i lokaciju materijala za koji smatrate narušava prava. Molimo vas opišite material, dostavite nam URL ili druge dostupne informacije koje će nam omogučiti da lociramo material.

Vaše ime, adresu, broj telefona i (ukoliko imate) e-mail adresu.

Izjavu da ste čvrsto uvereni da sporna upotreba materijala nije ovlašćena od strane vlasnika autorskog prava, njegovog zastupnika ili ovlašćena zakonom.

Izjava da su informacije koje ste dostavili tačne i da “pod kaznenim delom krivotvorenje ” Vi ste vlasnik autorskih prava ili ste njegov ovlašćeni zastupnik.

Potpis ili elektronski ekvivalent nosioca autorskih prava ili njegovog ovlašćenog zastupnika.Dostupnost navedenih proizvoda i usluga

Informacije koje SLC Group objavljuje na ovoj internet stanici mogu sadržati reference ili unakrsne reference proizvoda ili usluga koje nisu dostupne ili odobrene od strane odgovarajućih regulatornih organa u vašoj zemlji. Ovakve reference ne podrazumevaju da SLC Group ima nameru da objavi ili učini dostupne ove proizvode ili usluge javnosti ili da ih učini dostupne u vašoj zemlji.ODRICANJA I GARANCIJE

UKOLIKO KORISTITE OVU STRANICU, ČINITE TO NA SOPSTVENI RIZIK.  STRANICA RADI NA PRINCIPU “KAKO JE” I “KAKO JE DOSTUPNO”. ZADRŽAVAMO PRAVO DA  OGRANIČIMO ILI PREKINEMO VAŠ PRISTUP OVOJ STRANICI ILI BILO KOJEM DELU NA STRANICI U BILO KOJE VREME.

SLC GROUP IZRIČITO SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, BEZ RAZLIKE DA LI SU EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI I GARANCIJE PRODAJE I SAGLASNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I BILO KOJE GARANCIJE DA MATERIJAL NA OVOJ STRANICI NE KRŠI PRAVA; DA JE STRANICA SIGURNA; I DA SU INFORMACIJE NA STRANICI POTPUNE, TAČNE ILI TRENUTNE.

PREUZIMANJE BILO KOJEG MATERIJALA SA OVE STRANICE JE NA SOPSTVENI RIZIK.

JEDINO STE VI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU NA VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU, KAO I ZA GUBITAK PODATAKA NASTALOG USLED PREUZIMANJA BILO KOJEG MATERIJALA. BILO KAKAV SAVET ILI INFORMACIJA, PISMENA ILI USMENA, OD VAŠE STRANE, OD STRANE PARTNERA ILI SAME STRANICE NE OBEZBEĐUJU NIJEDNU VRSTU GARANCIJE.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

DO NAJVEĆE MERE KOJA JE DOZVOLJNA ODGOVARAJUĆIM  ZAKONOM, SAGLASNI STE DA NI SLC GROUP NITI BILO KOJA NJEGOVA PODRUŽNICA, POVEZANA FIRMA ILI BILO KOJE TREĆE LICE KOJI SU DOPRINELI STVARANJU SADRŽAJA NEĆE BITI ODGOVORNI U SLIČAJU BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLEDIČNE, KAZNENE ILI BILO KAKVE ŠTETE KOJA JE REZULTAT KORIŠĆENJA  ILI REZULTAT NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVE STRANICE ILI BILO KOJE DRUGE INTERNET STRANICE KOJOJ STE PRISTUPILI PREKO LINKA NA OVOJ STRANICI ILI BILO KAKVIH AKTIVNOSTI KOJE SMO PREUZELI ILI ĆEMO PREUZETI  KAO REZULTAT ELEKTRONSKIH PORUKA KOJE STE NAM POSLALI. OVO SE ODNOSI NA NADOKNADU ŠTETE USLED GREŠAKA, PROPUSTA, PREKIDA, OŠTEĆENJA, KAŠNJENJA, KOMJUTERSKIH VIRUSA, GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA, NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA I PROMENA PRENOSA PODATAKA KAO I NA DRUGE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE GUBITKE.

OVO OGRANIĆENJE VAŽI BEZ RAZLIKE DA LI JE ŠTETA UTVRĐENA U SAGLASNOSTI SA USLOVIMA UGOVORA, ILI KAO POSLEDICA NEMARA ILI DRUGO ILI UKOLIKO SMO MI ILI NAŠI PREDSTAVNICI BILI NEMARNI ILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTIMA NASTAJANJA TAKVIH ŠTETA.

VAŠA ODGOVORNOST

UKOLIKO DOĐE DO PREKIDA RADA STRANICE USLED UZROKOVANIH TEHNIČKI PROBLEMA SA VAŠE STRANE ILI SISTEMA KOJE PRENOSE INTERNET STRANICU DO VAS I DRUGIH LICA, SNOSITE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE TROŠKOVE (UKJUČUJUĆI I PRAVNE) KOJI SU NASTALI USRED PREKIDA.

Nadležnost

SLC Group ne jamči da su informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici prikladne ili dostupne za upotrebu izvan Republike Makedonije. Sedište kompanije SLC Group se nalazi u Skoplju, u Makedoniji, a upravljanje ove internet stranice vrši se iz sedišta u Makedoniji. Sve aktivnosti kompanije SLC Group i njenih podružnica širom sveta u saglasnosti su sa zakonima određenih nadležnosti u kojima posluju. Ukoliko bilo koji material sa stranice ili vaša upotreba stranice nije u skladu sa zakonima mesta gde pristupate, prihvatite da stranica nije namenjena za Vas, u tom slučaju molimo Vas da ne korsitite ovu stranicu.

Oni koji se odluče da pristupe ovoj stranici  izvan Makedonije po sopstvenoj inicijativi, snosiće odgovornost za nepoštovanje lokalnih zakona, u onoj meri se lokalni zakoni primenjuju. Dužni ste da se informišete o lokalnim zakonima i o usaglašavanju istih.Podnesci dostavljeni kompaniji SLC Group i povezani serveri

Sve informacije, uključujući  neograničenja, napomene, sugestije, ideje, grafiku ili druge podneske koji se dostavljaju kompaniji SLC Group putem naše internet stranice su isključivo u vlasništvu kompanije Slim Line Internacional. SLC Group ima pravo da koristi bilo koju informaciju dostavljenu za bilo koju svrhu, bez ograničenja ili kompenzacije osobi koja šalje podnesak. Korisnik potvrđuje autentičnost bilo kojeg podneska dostavljenog kompaniji Slim Line Interntaional i snosi odgovarnost za njegovu tačnost, prikladnost i zakonitost.

 

Promena ovih uslova

Zadržavamo pravo na promenu ovih uslova i odredbi  u bilo koje vreme objavljivanjem izmenjenih uslova na stranici. U obavezi ste da periodično pratite promene koje smo napravili na ovim uslovima i odredbama. Vaše dalje korišćenje ove stranice nakon objavljenih promena i uslova ili drugih pravila, podrazumema prihvatanje istih.Za dodatne informacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi gore navedenih prava i ograničenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem email-a marketing@slimline-club.com 

Copyright © 2015 SLC Group. Sva prava su zadržana.